Hoppa till innehåll

Historia 1a2, distans

Samhällsvetenskap

Distans, 50 poäng

Historia 1a2   50 p
Kurskod: HISHIS01a2

Kursen Historia 1a2 läses som hybridkurs med undervisning, uppgifter och vissa prov via kursplattformen It’s Learning. Andra prov kommer att skrivas på skolan dagtid och de kommer att ha större betydelse vid betygssättning.

Kursen läses efter en studiehandledning där du steg för steg informeras om genomgångar, sidor att läsa, övningar och prov.

Kursen kan avslutas med ett salsprov på kursens olika moment.

Kursen innehåller en mindre utredande uppsats utifrån autentiskt källmaterial.
Du behöver lägga ner minst 5 timmar i veckan för att klara och hinna kursen.

Boken vi använder heter Historia 1b, från Studentlitteratur. Köp den digitala boken via deras hemsida studentlitteratur.se

Boken måste finnas tillgänglig vid kursstart.

Den digitala boken innehåller text, inläst version, källkritiska övningar och fördjupningar. Den går även att köpa som fysisk bok och då ingår den digitala resursen.
 
Ur Skolverkets kursplan för Historia 1a2 (med tonvikt på p. 3 och 4). Ämnet syftar till att ge:

  1. Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
  2. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.
  3. Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
  4. Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.
  5. Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder.

Ämnes-/kursplan

HISHIS01a2 (Länk till extern sida.)

Anmälningskod

HI 1A2 D

Skolform

Gymnasial utbildning

0 Kursstarter

  • Det finns inga kursstarter att ansöka till.