Hoppa till innehåll

Humanistisk o samhällsvetenskaplig specialisering

Samhällsvetenskap

Distans, 100 poäng

Humanistisk o samhällsvetenskaplig specialisering,
100 poäng
Fördjupningskurs: Kriminologi

OBS!  Förkunskaper krävs!

Kursen läses som hybridkurs med undervisning, uppgifter och vissa prov via kursplattformen It’s Learning. Andra prov kommer att skrivas på skolan dagtid och de kommer att ha större betydelse vid betygssättning.


Boken och fungerande dator ska finnas tillgänglig vid första kursdag.

Kurslitteratur:
Nilsson, S. & Östlin, C. (2017) Kriminologi, fakta- och övningsbok. Gleerups utbildning. ISBN 9789140694645

Holmlund, S. & Sandén, A. (2015) Usla, elända och arma: samhällets utsatta under 700 år. Natur och kultur. ISBN 9789127145511

Kursen läses efter en studiehandledning där du steg för steg informeras om genomgångar, sidor att läsa, övningar och prov.

Du behöver lägga ner 10 timmar i veckan (20 v.) för att klara och hinna med kursen. 

Ur Skolverkets kursplan för Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100p

Ämnet syftar till att ge:

1. Kunskaper om det valda kunskapsområdet.

2. Förmåga att bearbeta, analysera och diskutera kunskapsområdet ur olika aspekter samt att relatera kunskapsområdet till omvärlden.

3. Förmåga att använda begrepp, metoder och teorier i arbetet med kunskapsområdet.

4. Förmåga att tillämpa ett kritiskt förhållningssätt i arbetet med kunskapsområdet.

5. Förmåga att praktiskt omsätta kunskaper inom området i olika sammanhang.

6. Förmåga att presentera kunskaper inom området i olika sammanhang.

Förkunskapskrav

Kunskapskrav:
kunskapsområde bygger på kursen samhällskunskap 2, kursen psykoklogi 2 eller kursen historia 2.

Ämnes-/kursplan

HUMHUM00S (Länk till extern sida.)

Anmälningskod

KRIMINOLOGI D

Skolform

Gymnasial utbildning

0 Kursstarter

  • Det finns inga kursstarter att ansöka till.