Hoppa till innehåll

Historia 3, distans

Samhällsvetenskap

Distans, 100 poäng

Historia 3 100 p.
Kurskod: HISHIS03

Kurserna bygger på Historia 2ab.

Kurserna Historia 3 läses som hybridkurs med undervisning, uppgifter och vissa prov via kursplattformen It’s Learning. Andra prov kommer att skrivas på skolan dagtid och de kommer att ha större betydelse vid betygssättning.


Kursen kommer till största delen att handla om en enskild uppsatsskrivning utifrån ett autentiskt källmaterial.

Boken och fungerande dator ska finnas tillgänglig vid första kursdag.

Kurslitteratur: Historia 2-3. Studentlitteratur.
På studentlitteratur.se kan du köpa boken + digital resurs eller bara som digital resurs. Då finner du boken efter inloggning på studentlitteratur.se. På studentlitteratur.se kommer det även finnas ett digitalt klassrum för övningar.

Kursen läses efter en studiehandledning där du steg för steg informeras om genomgångar, sidor att läsa, övningar och prov.

Kursen innehåller skrivandet av en vetenskaplig uppsats byggd på autentiska historiska källor, teoretisk bakgrund och en frågeställning av vetenskaplig karaktär.

Du behöver lägga ner 10 timmar i veckan (20 v.) för att klara och hinna kursen.

Ur Skolverkets kursplan för Historia 3:
Ämnet syftar till att ge (med fokus på punkt 3-5):

  1. Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
  2. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.
  3. Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
  4. Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.
  5. Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder.

Förkunskapskrav

Historia B eller Historia 2a eller Historia 2b

Ämnes-/kursplan

HISHIS03 (Länk till extern sida.)

Anmälningskod

HI 3 D

Skolform

Gymnasial utbildning

0 Kursstarter

  • Det finns inga kursstarter att ansöka till.