Hoppa till innehåll

Geografi 1, distans

Samhällsvetenskap

Distans, 100 poäng

Geografi 1 100 p.
Kurskod: GEOGEO01
 
Kursen Geografi 1 läses som hybridkurs med undervisning, uppgifter och vissa prov via kursplattformen It’s Learning. Andra prov kommer att skrivas på skolan dagtid och de kommer att ha större betydelse vid betygssättning.

 
Boken  och fungerande dator ska finnas tillgänglig vid första kursdag.
 
Kurslitteratur: Östman, Peter (2016) Geografi 1. Människan, resurserna, miljön, hållbar utveckling. Liber förlag
 
Boken finns tillgänglig som ljudbok.
 
Kursen läsas på 20 v.
 
Kursen läses efter en studiehandledning där du steg för steg informeras om genomgångar, sidor att läsa, övningar och prov.
 
Kursen kan avslutas med ett salsprov på kursens olika moment.
 
Du behöver lägga ner 10  timmar i veckan  (20 v.) för att klara och hinna kursen.
 
Datum för uppgifter och prov är fasta. Kursen kan innehålla fältstudier.
  
Ur Skolverkets kursplan för Geografi 1. Ämnet syftar till att ge:

  1. Kunskaper om geografiska processer och geografins begrepp, teorier och modeller.
  2. Kunskaper om olika natur- och kulturlandskap, om deras samband, utveckling och förändring över tid samt om samband mellan människa, samhälle och miljö.
  3. Förmåga att analysera intressekonflikter med koppling till naturgivna risker och mänsklig verksamhet samt hur intressekonflikter påverkar jordens livsmiljöer och människans livsvillkor, ur perspektivet hållbar utveckling.
  4. Kunskaper om företeelser i närmiljön och hur de kan relateras till andra platser och regioner på jorden.
  5. Förmåga att använda olika geografiska källor, metoder och tekniker vid arbetet med geografisk analys samt att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografisk information.

Förkunskapskrav

Grundskola eller motsvarande

Ämnes-/kursplan

GEOGEO01 (Länk till extern sida.)

Anmälningskod

GE 1 D

Skolform

Gymnasial utbildning

0 Kursstarter

  • Det finns inga kursstarter att ansöka till.