Hoppa till innehåll

Historia 1a1, distans

Samhällsvetenskap

Distans, 50 poäng

Historia 1a1 50 p
Kurskod: HISHIS01a1

Kursen Historia 1b läses som hybridkurs med undervisning, uppgifter och vissa prov via kursplattformen It’s Learning. Andra prov kommer att skrivas på skolan dagtid och de kommer att ha större betydelse vid betygssättning.


Boken och fungerande dator ska finnas tillgänglig vid första kursdag.

Kurslitteratur: Ericsson, N & Hansson, M. (2016) Samband Historia Plus. Sanoma utbildning. ISBN 9789162272401
Boken finns tillgänglig som ljudbok.

Kursen läses efter en studiehandledning där du steg för steg informeras om genomgångar, sidor att läsa, övningar och prov.

Kursen innehåller en mindre utredande uppsats utifrån autentiskt källmaterial.

Kursen kan avslutas med ett salsprov på kursens olika moment.
 
Du behöver lägga ner 10 timmar i veckan (20 v.) för att klara och hinna kursen.
 
Ur Skolverkets kursplan för Historia 1b. Ämnet syftar till att ge:

  1. Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
  2. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.
  3. Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
  4. Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.
  5. Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder.

Förkunskapskrav

Grundskola eller motsvarande

Ämnes-/kursplan

HISHIS01a1 (Länk till extern sida.)

Anmälningskod

HI 1A1 D

Skolform

Gymnasial utbildning

0 Kursstarter

  • Det finns inga kursstarter att ansöka till.