Hoppa till innehåll

Kostnad för prövning och betalningsinformation

Avgift för prövningar är 500 kr/kurs.

Dock är prövningen avgiftsfri för elev inom den kommunala vuxenutbildningen som har betyget F (alternativt IG) på den kurs prövningen gäller. Avgiften ska betalas innan prövningen påbörjas och kvitto ska bifogas anmälan eller uppvisas för expeditionen. Inbetald avgift återbetalas ej.

Betalning görs på bg 621-6907 Strängnäs Kommun. Ange 3179 8540 472 863 och Ditt namn på talongen.

Prövningsavgiften återbetalas ej om du avbryter eller inte kommer till prövningen. Legitimation och kvitto på betald prövningsavgift ska uppvisas före varje provtillfälle.

Om Komvux inte kan erbjuda prövningen du betalat för så betalas summan tillbaka. En rektor måste godkänna återbetalning av prövning.