Hoppa till innehåll

Historia 2a, distans

Samhällsvetenskap

Distans, 100 poäng

Historia 2a och 2b 100 p. Kurskod: HISHIS02a och HISHIS02b

Kurserna bygger på Historia 1b eller Historia 1a2.

Kurserna Historia 2a och 2b läses som hybridkurs med undervisning, uppgifter och vissa prov via kursplattformen It’s Learning. Andra prov kommer att skrivas på skolan dagtid och de kommer att ha större betydelse vid betygssättning.


Boken  och fungerande dator ska finnas tillgänglig vid första kursdag.

Kurslitteratur: Historia 2-3. Studentlitteratur.
På studentlitteratur.se kan du köpa boken + digital resurs eller bara som digital resurs. Då finner du boken efter inloggning på studentlitteratur.se. På studentlitteratur.se kommer det även finnas ett digitalt klassrum för övningar.

Historia 2a – allmän historia
Historia 2b - kulturhistoria

Kursen läses efter en studiehandledning där du steg för steg informeras om genomgångar, sidor att läsa, metodövningar och prov.
Kursen innehåller en vetenskaplig uppsats utifrån autentiskt källmaterial (förstahandskällor) hämtade från digitala databaser. Uppsatsen ska bygga på en utredande frågeställning.

Du behöver lägga ner 10 timmar i veckan (20 v studier.) för att klara och hinna kursen.

Ur Skolverkets kursplan för Historia 2a och Historia 2b
Ämnet syftar till att ge (med fokus på punkt 3):

  1. Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
  2. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.
  3. Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
  4. Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.
  5. Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder.

Förkunskapskrav

Historia A eller Historia 1b

Ämnes-/kursplan

HISHIS02a (Länk till extern sida.)

Anmälningskod

HI 2A D

Skolform

Gymnasial utbildning

0 Kursstarter

  • Det finns inga kursstarter att ansöka till.