Hoppa till innehåll

Biologi 1, distans

Naturvetenskap

Distans, 100 poäng

Biologi 1 är en nätbaserad kurs med undervisning och uppgifter genom lärplattformen Its learning, medan proven skrivs både digitalt genom DigiExam hemifrån och även på plats i skolan. Fältstudier utförs på egenhand ute i skogen som redovisas genom skriftlig rapport.

Kursen kan läsas på 10 eller 20 veckor.

Räkna med 20 timmars studier i veckan om du läser kursen på 10 veckor och 10 timmar per vecka på 20 veckor.

Denna kurs är den första delen av två biologi kurser (BI 1 och BI 2).

I kursen ingår följande delar:

- Fältstudier/naturvetenskapliga undersökningar med rapportskrivande.

- Delområde ekologi: Här behandlas bl.a. ekosystemen och dess funktion/inverkan. Även om populationers storlek och deras påverkan på varandra och om hållbar utveckling.

- Delområde Etologi: Här tas upp bl.a. om organismers beteende samt beteendets betydelse för överlevnad och reproduktiv framgång.

- Delområde evolution: I denna del av kursen tas upp bl.a. om naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling. Evolutionens mekanismer, t.ex. naturligt urval och sexuell selektion samt deras betydelse för artbildning.

- Delområde cellensgenetik: I denna del av kursen tas upp bl.a. om eukaryota/prokaryota cellers egenskaper och funktion. Arvsmassans uppbyggnad, celldelning, proteinsyntesen, DNA-replikation och mutationer.

- Delområde individens genetik: I denna del av kursen handlar om Mendel och ärftlighetslagar.

Kurslitteratur:

Biologi 1, författare: Karlsson, Krigsman, Molander och Wickman, förlag: Liber och ISBN 978-91-47-08523-1.

Kurslitteratur och fungerande dator med nätuppkoppling ska finnas från första kursdag.

Förkunskapskrav

Grundskola eller motsvarande

Ämnes-/kursplan

BIOBIO01 (Länk till extern sida.)

Anmälningskod

BI 1 D

Skolform

Gymnasial utbildning

1 Kursstart

 1. Kursstart 5104788

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Kurslängd
  Skola
  Hermods AB
  Slutdatum
  Antagningsbesked
  Studietakt